Video

Safety

ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค)

ระบบต่อต้านการล็อคของเบรกนี้มีไว้เพื่อป้องกันล้อจากการล็อคหากเกิดการหยุดฉุกเฉินหรือกะทันหัน นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมการทรงตัวของรถโดยเฉพาะเมื่อวิ่งอยู่บนพื้นผิวจราจรที่มีความลื่น

BA (ระบบช่วยเบรก)

เทคโนโลยีช่วยเบรกนี้ คือการเพิ่มแรงดันเบรกขณะอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มขีดความสามารถในการหยุดได้มากขึ้น

ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว)

ระบบนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจว่ามีการควบคุมการเบรกและระบบเครื่องยนต์อัตโนมัติโดยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติด้านการทรงตัวระหว่างการขับเคลื่อนเช่นการเข้าโค้งเป็นต้น

AEBS (ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ)

ระบบนี้จะส่งสัญญาณตรวจจับบริเวณรอบๆรถยนต์โดยอัตโนมัติ และในกรณีตรวจพบสิ่งกีดขวางจะส่งสัญญาณให้เกิดการช่วยเบรกเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะอย่างฉับพลัน