ข้อมูลบริษัท

 

  ชื่อบริษัท

  แอดวิคส เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

  วันก่อตั้ง

  20 พฤษภาคม 2546

  กิจกรรมทางธุรกิจ

  จำหน่ายระบบเบรคและส่วนประกอบสำหรับรถยนต์                              

  ดูแลการดำเนินธุรกิจของ ADVICS ในกลุ่มประเทศอาเซียน

  ทุนจดทะเบียน

  200 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

  พนักงาน

  109* คน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

  ประธาน

  ทะคะอะคิ ซุเอะนะกะ

* Incl. temporary members

  ชื่อบริษัท

  แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

  วันก่อตั้ง

  1 ธันวาคม 2554

  กิจกรรมทางธุรกิจ

  ผลิตชิ้นส่วนเบรคสำหรับรถยนต์

  ทุนจดทะเบียน

  740 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

  พนักงาน

  656 คน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

  ประธาน

  โมริฮิเดะ นะวะ