รอบรั้ว ADVICS

             ADVICS ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมขององค์กร การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จขององค์กร

 

         การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี คือหนทางสู่การมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น