สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน

สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน

- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันอุบัติเหตุ
- เบี้ยขยัน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว
- รางวัลสำหรับพนักงานที่มีอายุงาน 5/10/15/20 ปี
- เงินช่วยเหลือแสดงความยินดีและแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ
- โบนัสประจำปี (2 ครั้ง/ปี)
- ค่าเช่าบ้าน
- Active Payment.
- อื่น ๆ
สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน

สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน

- รถรับส่ง
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน
- ค่าประกันอุบัติเหตุ
กิจกรรมบริษัท

กิจกรรมบริษัท

- ท่องเที่ยวประจำปี
- กิจกรรมแข่งขันกีฬา
- งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
- กิจกรรมเลี้ยงวันเกิด
ติอต่อส่วนทรัพยากรบุคคล

ติอต่อส่วนทรัพยากรบุคคล

โทร : 038-317-600
E-mail : pichaya@advics.co.th