Video

Environment

ระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานคืน

นวัตกรรมระบบเบรกชนิดนี้คือการดึงพลังงานจลน์กลับมาใช้งานซ้ำระหว่างการเบรกด้วยไฮดรอลิค ซึ่งช่วยเพิ่มการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น