ความเป็นมา

            ADVICS ได้รับการก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2544 บนความร่วมมือระหว่าง 3 บริษัทผู้ผลิตเบรกชั้นนำได้แก่ AISIN Seiki Co., Ltd., DENSO Corporation และ SUMITOMO Electric Industries, Ltd.             ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตระบบเบรกที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถทั่วโลก บริษัท แอดวิคส เอเชีย แปซิฟิค จำกัด จึงได้รับการพิจารณาจัดตั้งขึ้นที่ประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท       ดำเนินธุรกิจภายใต้บทบาทการเป็นศูนย์กลางการบริหารและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบเบรกในภูมิภาคอาเซียนตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2546 เป็นต้นมา

 

2546

ก่อตั้งบริษัท แอดวิคส เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

2547

เริ่มดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการ

2549

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ     ตามมาตรฐานสากล ISO9001

2553

 ร่วมลงทุนก่อตั้ง                                            บริษัท ไอซิน เคมีคอล(ประเทศไทย) จำกัด

2554

ก่อตั้งบริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

2556

ร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด์) จำกัด

2558

เริ่มดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์และส่งออก

2559

ร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัท พีที แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง อินโดนีเซีย

2563

ย้ายบริษัท แอดวิคส เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ไปอยู่ที่บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

2566

ย้ายคลังสินค้าของธุรกิจโลจิสติกส์และส่งออก