Video

Comfort

DAC (ระบบช่วยลดทางลาดชัน)

ระบบนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถหมุนพวงมาลัยได้อย่างสบาย ๆ บนเนินสูงชันหรือถนนที่เต็มไปด้วยหิมะโดยไม่มีการล็อคล้อ การใช้เบรคกับล้อที่เหมาะสมจะช่วยให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัย

HAC (ระบบป้องกันการไหลของรถบนทางชัน)

เป็นระบบช่วยในการออกตัวบนทางลาดชัน โดยระบบจะทำงานอัตโนมัติด้วยการหน่วงเวลาการจับของเบรกให้สามารถหยุดล้อต่อไปได้แม้ผู้ขับขี่ไม่ได้ทำการเหยียบแป้นเบรคแล้วก็ตาม

4WD-TCS (ระบบควบคุมแรงดึง)

ระบบควบคุมการลากและการขับเคลื่อนของล้อที่ให้ประสิทธิภาพด้านการป้องกันการหมุนของล้อระหว่างการขับขี่บนผิวถนนที่มีความขรุขระหรือบนโคลน

ACC (ระบบควบคุมความเร็ว)

ระบบควบคุมความเร็วคงที่โดยใช้เรดาร์เพื่อตรวจวัดความเร็วและระยะทางของรถที่อยู่ด้านหน้าผู้ขับขี่ พร้อมทั้งเร่งหรือลดความเร็วโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาระยะห่างและความเร็วที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ