โตโยต้า มอเตอร์สปอร์ต

Advics

                โตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตเป็นการแข่งรถยนต์ทางเรียบที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองไทยซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยและสนับสนุนให้นักแข่งไทยได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีทั้งแบบ Circuit  และ Street Circuit โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต และชลบุรีเป็นต้น

                จากการที่มอเตอร์สปอร์ตไทยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปัจจุบัน ADVICS ได้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสุขให้กับคนไทยผ่านกีฬานี้ในฐานะผู้สนับสนุนทีมแข่งและนักแข่งในทีม ADVICS Racing Team โดยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 3 รายการดังนี้             

 VIOS ONE MAKE RACE          VIOS LADY ONE MAKE RACE          ALTIS ONE MAKE RACE