ครอบครัว ADVICS

ปุณยวีร์ บุญยเกียรติวัฒนา
ปุณยวีร์ บุญยเกียรติวัฒนา

ปุณยวีร์ บุญยเกียรติวัฒนา

"บริษัทแอควิคสฯ เป็นองค์กรที่ดิฉันนั้นภาคภูมิใจ ทั้งเรื่องของการให้โอกาสพนักงานและการเรียนรู้ในการทำงาน เพื่อความก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร"

อภิชญา สุธรรม
อภิชญา สุธรรม

อภิชญา สุธรรม

"ประสบการณ์ ความรู้ และเพื่อนร่วมงานที่ดี หาได้จากที่นี่"

กีรติ หิรัญเมฆาวนิช
กีรติ หิรัญเมฆาวนิช

กีรติ หิรัญเมฆาวนิช

"แอดวิคสสอนให้เรามีระบบการคิดต่างๆแบบญี่ปุ่นเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานและยังถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น"

เนตรนภา ห้วยทราย
เนตรนภา ห้วยทราย

เนตรนภา ห้วยทราย

"การได้มาทำงานที่นี่ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในชีวิตการทำงานของดิฉัน การได้รับมอบหมายงานสำคัญต่างๆ ในการคัดเลือกชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีคุณภาพ และเมื่อดิฉันได้เห็นรถยนต์มากมายวิ่งอยู่บนท้องถนนมันทำให้ฉันรู้สึกภูมิใจในการทำงานของดิฉันคะ"