อันดับ 1 ในอาเซียน

 

40%

ADVICS
SHARE

 

 

ADVICS คือผู้จัดจำหน่ายระบบเบรก         รายใหญ่ของอาเซียนโดยมีส่วนแบ่ง         การตลาดประมาณ 40%

ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตของเรา             ทั้งในประเทศไทยและอินโดนีเซียได้ถูกจัดส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก

ที่มา: ADVICS Asia Pacific Co., Ltd. as of April '17

About Us - Achievement Map
About Us - Achievement Position

4 กลยุทธ์สู่การเป็นผู้นำด้านระบบเบรก

 

1. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยตนเอง

จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและส่งออก (Logistic & Export Center) ภายในบริษัทเพื่อเป็นศูนย์รวมในการกระจายสินค้าของอาเซียนส่งออกไปยังเครือข่ายแอดวิคสทั่วโลก

 

2. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ก้าวทันความต้องการทางการตลาด

เพิ่มการลงทุนเครื่องจักร เทคโนโลยี และบุคลากรให้สามารถผลิต Brake Master Cylinder(BMC) ภายในประเทศอินโดนีเซียได้ด้วยตนเองซึ่งส่งผลให้ แอดวิคส สามารถส่งมอบสินค้า  ที่มีความต้องการสูงในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจได้

 

3. ขยายช่องทางการกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย

ใช้จุดแข็งในการเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ให้กับบริษัทรถยนต์ชั้นนำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในตลาดค้าปลีก โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน อาหรับ และแอฟริกาที่มีอัตราการขยายตัวของปริมาณรถยนต์เทียบเท่าญี่ปุ่นเป็นอันดับแรก

 

4. ตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยที่มากขึ้น

แอดวิคสได้มีการวางแผนการผลิตชิ้นส่วนระบบเบรก(ABS และ ESC) ให้สามารถผลิตได้เองภายในอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยที่มากขึ้นทั้งในรถยนต์และรถจักรยานยนต์    อีกทั้งเป็นการตอบสนองต่อแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

        ลูกค้าของเรา

  • logo-toyota.jpg
  • logo-daihatsu.jpg
  • logo-hino.jpg
  • logo-mitsubishi.jpg
  • logo-iszusu.jpg
  • logo-yamaha.jpg
  • logo-honda.jpg
  • logo-suzuki.jpg